GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Het GTI is dé techniekcampus van Beveren! Nu de school gesloten is wegens de Covid 19-crisis, kan je zo alvast eens binnenkijken in onze werkplaatsen en onze oudleerlingen aan het woord horen. video: T. Selis

Geplaatst door GTI Beveren op Dinsdag 24 maart 2020

De kracht van het GTI

Het GTI verzorgt al meer dan 50 jaar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) georiënteerde opleidingen. Binnen “wetenschap en technologie” komen hier jongens en meisjes met verschillende talenten aan hun trekken.

Wie graag ontwerpt, onderzoekt, ontwikkelt, leiding geeft, lesgeeft in theoretische en praktische vakken, creatief werkt met (nieuwe) technologieën (bv. ICT), … vindt zeker bij ons een geknipte studierichting, zoals bv. Industriële Wetenschappen, Industriële ICT en Elektromechanica. Deze richtingen, met een stevige algemene en theoretisch technische basis, doen wat ze beloven. De jongeren hebben zeer hoge slaagkansen in het hoger onderwijs en vinden uiteindelijk gemakkelijk werk. Al jaren is het GTI veel meer dan enkel een vakschool.

Wie graag produceert, onderhoudt, herstelt, monteert, installeert, lesgeeft, ... kan aan de slag in de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Door een intense samenwerking met de bedrijven, een continue actualisering van de infrastructuur en goed opgeleide leraars slagen we erin om deze jongeren zeer gegeerd te maken bij de invulling van de knelpuntberoepen in onze economisch sterke regio. Richtingen, zoals Mechanische vormgevingstechnieken en Elektrische installatietechnieken, geven ook kansen op aanvullende studies zoals se-n-se en professionele bachelor.

Wat een meerwaarde is, is dat jongeren met dezelfde interesses samen op één school zitten. Via projecten leren ze samenwerken en respect hebben voor ieders werk. Leerlingen krijgen een werkelijk beeld van de samenleving.

Van de basisschool naar het GTI

Binnenkort verlaat uw kind de basisschool. Dit brengt vragen met zich mee: wat doet mijn kind graag, welke talenten heeft mijn kind, wat bestaat er allemaal en hoe kiezen we bewust? Het Gemeentelijk Technisch Instituut wil samen met u én uw kind op zoek gaan naar de juiste studierichting.

Meer informatie vindt U hier.

De pracht van de eerste graad

Het is van ontzettend groot belang om eigen interesses vanaf het eerste jaar te volgen in een school waar alle mogelijkheden van “abstract leren” tot “praktisch toepassen” aanwezig zijn. Het verhoogt de kans om de rit uit te doen in dezelfde school, zonder extra aanpassingsproblemen en met dezelfde vriendengroepen.

In onze brede eerste graad, waarvan de ruime gemeenschappelijke basisvorming in alle scholen dezelfde is, maken jongeren kennis met aspecten uit de domeinen Wetenschap en Techniek, Taal en Cultuur, Welzijn en Maatschappij én Kunst en Creatie. Een keuze voor het GTI geeft dus aan elke leerling alle kansen voor de toekomst. Door in onze eerste graad accent te leggen op wetenschappen, technologie of techniek kunnen jongeren bewust kiezen voor een tweede graad in het domein Wetenschap en Techniek.

Naast de hoge kwaliteit van de opleiding vinden we ook de opvoedende taak belangrijk. Jongeren komen terecht in een gestructureerde omgeving met duidelijke verwachtingen en kunnen zichzelf ontplooien tijdens de ontwikkeling van kind naar jongvolwassene over de puberteit heen.

In de eerste graad zorgen we voor een overzichtelijke omgeving (eigen speelplaats, beperkt aantal klaslokalen, …) zodat leerlingen kunnen wennen aan de “grote” school. Iedereen geniet van basiszorg. Dit behelst enkele klassikale afspraken (bv. voldoende tijd voor toetsen en examens, agenda op bord schrijven, voorlezen van alle vragen, …) die de competenties van alle leerlingen verhogen, ook van diegenen met een specifieke zorgvraag. Via de klassenraden en wekelijkse begeleidingsnetten worden, indien nodig, individuele zorgmaatregelen besproken. Binnen de school zijn FULLTIME specialisten aan het werk voor socio-emotionele begeleiding, studieondersteuning, zorg en leerlingengedrag.