GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Lestabel

Gemeenschappelijke basisvorming
Aardrijkskunde
2
Beweging en gezondheid
2
Engels
1
Expressie
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Klasuur
1
Levensbeschouwelijk vak
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Plastische opvoeding
2
Techniek
2
Wiskunde
4
Keuzegedeelte
Groeikans
2
Versterken
Verdiepen
Talent
3
Wetenschappen
Toptechnologie
Programmeren
Techniek(nederlandstalig)
Techniek(mat Frans vakjargon)

Verder studeren

Tweede graad TSO

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Deze leerlingen zijn geboeid door de technologische ontwikkelingen in onze hedendaagse maatschappij. Naast de 28 uren basisvorming die élke school inricht, kunnen ze in het GTI uit één van de twee volgende keuzegdeeltes kiezen:

  • een theoretische ingevuld keuzegdeelte INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
  • een praktisch én theoretisch ingevuld keuzegedeelte NIJVERHEIDSTECHNIEKEN

In de eerste graad krijgen de leerlingen een basisinitiatie informatica (ICT) in het eerste leerjaar in het vak exploratie (Nederlands), in het tweede jaar in het vak wiskunde.

Wat biedt het keuzegedeelte INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN?

Het vak wiskunde wordt verhoogd tot 5 uur per week. Een degelijke wiskundige basis is immers onontbeerlijk voor de vervolgstudie in de 2de en 3de graad. Vanaf het eerste jaar wordt ook 1 uur Engels voorzien. In de 2 uren wetenschappelijk werk verkennen de leerlingen de theoretische en praktische aspecten van de wetenschap. Dit lessenrooster is een voorbereiding op theoretisch technologische opties en studierichtingen later.

Aanvullend is er aandacht voor leren leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Voor studieproblemen wordt een remediëringstraject opgezet. Een screening voor Nederlands en wiskunde (voor alle leerlingen) geeft ons bijkomende informatie om de leerlingen gepast te begeleiden. Extra ondersteuning kan gegeven worden in de huiswerkklas.

Wat biedt het keuzegedeelte NIJVERHEIDSTECHNIEKEN?

De praktijkvorming komt aan bod in de 4 uren realisatie- en nijverheidstechnieken, onderverdeeld als volgt:

  • praktijk mechanica: 2 uren
  • praktijk hout: 1 uur
  • praktijk elektriciteit: 1 uur

In deze 4 uren en in het vak techniek (2 uren) wordt in een brede waaier gepeild naar de technisch-technologische interesse, inzicht en praktische vaardigheid van de leerling. Dit ondersteunt de studieoriëntering.

Aanvullend is er aandacht voor leren leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Voor studieproblemen wordt een remediëringstraject opgezet. Een screening voor Nederlands en wiskunde (voor alle leerlingen) geeft ons bijkomende informatie om de leerlingen gepast te begeleiden. Extra ondersteuning kan gegeven worden in de huiswerkklas. Er is ook facultatief 1 extra lesuur/week wiskunde (als remediëring) voorzien.