GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Lestabel

Gemeenschappelijke basisvorming
Frans
1
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Maatschappelijke vorming
2
Muzikale opvoeding
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
5
Plastische opvoeding
2
Techniek*
6
Wiskunde
4
Keuzegedeelten
Realisatie- en nijverheidstechnieken
4
Praktijk elektriciteit
Praktijk hout
Praktijk mechanica
Frans
1

* inclusief 1uur/week ICT-initiatie
** maatschappelijke vorming: geschiedenis en aardrijkskunde

Verder studeren

Wat biedt deze studierichting?

In de vakken Nederlands en wiskunde hernemen deze leerlingen, in kleine klasgroepen, de basisbegrippen uit de lagere school. Via individuele begeleiding in hun leerproces wordt ingespeeld op hun specifieke mogelijkheden en achterstanden.

Er is ruime aandacht voor PRAKTIJKOEFENINGEN in het pakket TECHNIEK en REALISATIE- EN NIJVERHEIDSTECHNIEKEN ingevuld als volgt:

 • TECHNIEK: 6 uren theorie met doe-activiteiten over thema's zoals:
  • verkeer
  • verzorging
  • elektriciteit
  • hout
  • metaal
  • kunststoffen
  • ...
 • PRAKTIJK: 4 uren
  • hout
  • metaal
  • elektriciteit

 • Er is aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Om studieproblemen aan te pakken kunnen leerlingen terecht bij hun vakleraar, klasleraar of het GOK-team
 • De leerlingen worden permanent geëvalueerd. Ze hebben dus geen examens
 • Leerlingen kunnen drie maal per week extra ondersteuning krijgen in de huiswerkklas