GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Lestabel

Gemeenschappelijke basisvorming
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
1
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding - sport
2
Muzikale opvoeding
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Keuzegedeelten
Mechanica-Elektriciteit
Wiskunde
1
Mechanica-Elektriciteit:
- Technologie Elektriciteit
1
- Technologie Mechanica
1
- Technisch Tekenen
1
Realisatie- en nijverheidstechnieken:
- Elektriciteit
3
- Mechanica
3
OF
Industriële wetenschappen
Wiskunde
1
Wetenschappelijk Werk
1
Techniek / Nijverheidstechnieken:
- Techniek en communciatie
3
- Techniek, energie en beweging
4
- Techniek en wetenschappen
1

Wat biedt deze richting?

Naast de basisvorming (24 uren) kiezen de leerlingen voor de theoretische optie INDUSTRIËlE WETENSCHAPPEN (10uren) of de technisch-praktische optie MECHANICA-ELEKTRICITEIT (10 uren).

Aanvullend is er aandacht voor leren kiezen en de oriëntering naar de tweede graad wordt intensief begeleid. Om studieproblemen aan te pakken kunnen leerlingen terecht bij hun vakleraar, klasleraar, of het GOK-team. Leerlingen kunnen drie maal per week extra ondersteuning krijgen in de huiswerkklas.

De basisinitiatie ICT wordt verder uitgebouwd via het vak wiskunde.