GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Lestabel

Algemene vakken
Economie (bedrijfsbeheer)
2*
Engels
2
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Maatschappelijke vorming
2
Nederlands
2
Wiskunde
2
Technische en praktische vakken
Technisch tekenen
4
Technologie
4
Praktijk
14
Stages
Stage/praktijk
4

(*) De twee lesuren economie zijn facultatief en leiden tot het attest bedrijfsbeheer.

Bij de stages staat het cijfer voor het aantal weken dat de lessen worden opgeschort omwille van een voltijdse blokstage.

Verder studeren

 • Deelname aan examens van de federale overheid en Vlaamse regering
 • 7e specialisatiejaar TSO binnen het studiegebied mechanica-elektriciteit

Beroepen

 • Pijpfitter
 • Lasser
 • Monteerder

Welke leerlingen kunnen in deze richting starten?

Deze opleiding richt zich vooral tot leerlingen die de derde graad lassen-constructie hebben doorlopen. Bij aanvang van het derde leerjaar van de derde graad BSO bezitten zij de praktische basisvaardigheden van een lasser (lassen met beklede elektrode, TIG, MIG/MAG). Zij hebben ook kennis van technologie lassen, technisch tekenen, tekening-lezen, materialen en gereedschappen.

Wat biedt deze studierichting?

Volgende aspecten komen in de opleiding pijpfitten-lassen-monteren aan bod:

 • de leerlingen moeten in staat zijn om van een isometrisch plan, al dan niet zelf getekend, een werkelijkheid getrouwe industriële pijpconstructie te maken
 • de geschikte lasmethode kiezen en toepassen in functie van het materiaal en omstandigheden
 • materialen en onderdelen voorbereiden
 • toestellen, apparaten en gereedschappen, eigen aan de specialiteit hanteren
 • constructietechnieken toepassen
 • hulpstukken kiezen en verwerken
 • CAD- en software toepassingen, ter ondersteuning van de vakspecialiteit raadplegen
 • veiligheidsvoorschriften strikt toepassen
 • kunnen werken binnen een kwaliteitszorgsysteem; binnen het geheel van het systeem zijn deel van de verantwoordelijkheid nemen.

Klik hier voor de flyer.