GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00


Lestabel

Basisvorming
Frans
2
Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding - sport
2
Maatschappelijke vorming
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
3
Plastische opvoeding
1
Wiskunde
3
Beroepenveld : Nijverheid
Nijverheidstechnieken
Technisch tekenen
2
PV Realisatie- en nijverheidstechnieken
Elektriciteit
5
Hout
5
Metaal
5

Welke leerlingen kunnen in deze studierichting starten?

Geschikt voor handige leerlingen die in de lagere school moeilijkheden hadden met taal en wiskunde en die een ruime interesse hebben voor techniek.

Wat biedt deze studierichting?

In het tweede jaar krijgen zij naast de 16 uren basisvorming een ruim aanbod aan technische en praktische vakken. Naast een beperkt aantal uren algemene vakken ligt de nadruk hier vooral op de praktische vorming. Door van elk technisch deelgebied (elektriciteit, metaal en hout) zowel technische als praktische vorming aan te bieden, zijn de leerlingen op het einde van het tweede jaar in staat om een juiste keuze te maken voor de tweede graad. De 17 uren nijverheid zijn als volgt ingevuld:

  • Nijverheidstechnieken : 4 uren (dit omvat technisch tekenen, technologie hout, technologie mechanica en technologie elektriciteit)
  • Realisatie- en nijverheidstechnieken : 12 uren (dit omvat praktijk elektriciteit, praktijk hout en praktijk metaal)

Na zes jaar studie (BSO) kunnen de leerlingen het vak uitoefenen in de beroepspraktijk of een specialisatiejaar volgen. Via het specialisatiejaar kunnen ze een diploma van hoger secundair onderwijs behalen, waardoor ze kunnen deelnemen aan wervingsexamens in de openbare sector.

In het tweede jaar van de eerste graad wordt bovendien ruimschoots aandacht besteed aan het maken van een goede studiekeuze voor de tweede graad. Een geschikte studiekeuze maken is niet steeds vanzelfsprekend. Vele leerlingen kunnen niet juist inschatten of een gekozen studierichting wel overeenstemt met hun capaciteiten. Het is ook belangrijk dat leerlingen gemotiveerd blijven en zich goed blijven voelen in hun vel. Daarom kozen we voor het project “Op weg naar…de tweede graad”.

De leerlingen werken een heel jaar rond drie thema’s die moeten leiden tot een bewuste keuze :

  • zelfconceptverheldering : bij het kiezen van een studierichting moeten de leerlingen rekening houden met hun eigen mogelijkheden (talenten en beperkingen).
  • horizonverruiming : om een studierichting te kiezen moeten leerlingen weten wat er allemaal bestaat…
  • loopbaancompetentie : de kennis van de eerste twee thema’s leidt tot het gefundeerd kiezen van een studierichting.

Deze lessen worden zoveel mogelijk door de klastitularis gegeven. Een leerlingencontact en een infoavond voor de ouders rond de overgang van de eerste graad naar de tweede graad ronden dit project af.