GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Infomomenten

Info-avond voor ouders van leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs op dinsdag 14 maart 2017 om 19.30 uur in de eetzaal van het GTI. Meer informatie vindt u hier.

Info-avond voor ouders van leerlingen die komend schooljaar zullen starten in de tweede graad van het secundair onderwijs op dinsdag 16 mei 2017 om 19.30 uur in de eetzaal van het GTI. (Brief infoavond + inschrijven initiatiemoment)

U krijgt tijdens deze avonden algemene informatie over het aanbod en de werking van het GTI. Een kleine rondleiding geeft een beeld van onze leef- en leeromgeving en u heeft de gelegenheid tot een informele babbel.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen een goede keuze kunnen maken, organiseert het GTI enkele initiatiemomenten tijdens onze open schooldag. Leerlingen kunnen aansluiten voor een initiatiemoment elektriciteit, hout, industriële wetenschappen of mechanica. Plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is verplicht. (Brief infoavond + inschrijven initiatiemoment)

De leerlingen die instappen in de richting I²CT en die geen technische vooropleiding hebben, kunnen vrijblijvend deelnemen aan een oriënterende instapproef.

Inschrijven (algemene informatie)

Een inschrijving moet aan twee voorwaarden voldoen:

  1. De leerling moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen op de eerste dag van het schooljaar (1 september 2017). Hiermee bedoelen we o.a. het getuigschrift basisonderwijs, (eventueel) het attest advies CLB, geslaagd zijn in het onderliggende jaar in het secundair onderwijs.
  2. De ouder(s) of de meerderjarige leerling moet instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Voor het tweede t.e.m. het zevende jaar kan er pas ingeschreven worden vanaf dinsdag 18 april 2017.

Voorrangsperiode

6 maart tot en met 17 maart

Tijdens de schooluren:

Van 9 tot 11 uur

Van 13 tot 15 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Er dient rekening gehouden te worden met volgende zaken:

  • Enkel broers/zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden kunnen gedurende deze periode al inschrijven.
  • Het betreft hier enkel inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad (1A of 1B).

Onder broers/zussen wordt verstaan, leden van eenzelfde leefentiteit:

  1. effectieve broers en zussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  2. halfbroers en halfzussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  3. kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben.

Openschooldag

Inschrijfmoment zondag 7 mei 2017

Van 10 tot 16 uur

Voor leerlingen van buiten de school die willen instromen in de tweede graad is er een rondleiding voorzien tussen 10:00-11:30.
U kunt hiervoor inschrijven tot en met maandag 1 mei 2017 via mail naar karolien.voet@beveren.be.

Wie specifiek in wetenschappen (IW) geïnteresseerd is, kan deelnemen aan een van onze initiatiemomenten van 11u tot 12u. Plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap (karolien.voet@beveren.be).

Komen bevestigen van een inschrijving

Voor inschrijvingen die gebeurd zijn voor de zomervakantie vragen we heel uitdrukkelijk om deze te komen bevestigen!

Dit wil zeggen dat de nodige attesten om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, moeten binnengebracht worden.

Wanneer?

3 juli tot en met 6 juli 2017

Alle werkdagen:

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 16 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Maandag 3 juli 2017

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 19 uur

Dit geeft aan de school de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen te organiseren en het volgend schooljaar optimaal voor te bereiden en te plannen.

Inschrijvingsdag

Zaterdag 18 maart 2017

Van 10 tot 12 uur

Van 14 tot 16 uur

Inschrijvingsmomenten

20 maart 2017 t.e.m. 23 juni 2017

Tijdens de schooluren:

Van 9 tot 11 uur

Van 13 tot 15 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Er dient rekening gehouden te worden met volgende zaken:

  • Tot en met vrijdag 5 mei: enkel inschrijven voor 1A, 1AW of 1B!
  • Vanaf zondag 7 mei: inschrijven voor alle jaren (1 tot en met 7) mogelijk.

Zondag 7 mei 2017 (Openschooldag)

Van 10 tot 16 uur

3 juli tot en met 6 juli 2017

Alle werkdagen:

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 16 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Maandag 3 juli 2017

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 19 uur

22 tot en met 28 augustus 2017

Alle werkdagen:

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 16 uur

(Niet op woensdagmiddag)