GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Infomomenten

Info-avond voor ouders van leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs op dinsdag 13 maart 2018 om 19.30 uur in de eetzaal van het GTI. Meer informatie vindt u hier.

Info-avond voor ouders van leerlingen die komend schooljaar zullen starten in de tweede graad van het secundair onderwijs op dinsdag 15 mei 2018 om 19.30 uur in de eetzaal van het GTI. (Brief infoavond + inschrijven initiatiemoment)

U krijgt tijdens deze avonden algemene informatie over het aanbod en de werking van het GTI. Een kleine rondleiding geeft een beeld van onze leef- en leeromgeving en u heeft de gelegenheid tot een informele babbel.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen een goede keuze kunnen maken, organiseert het GTI enkele initiatiemomenten tijdens onze open schooldag. Leerlingen kunnen aansluiten voor een initiatiemoment elektriciteit, hout, industriële wetenschappen of mechanica. Plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is verplicht. (Brief infoavond + inschrijven initiatiemoment)

De leerlingen die instappen in de richting I²CT en die geen technische vooropleiding hebben, kunnen vrijblijvend deelnemen aan een oriënterende instapproef. Verdere informatie vindt u hier.

Inschrijven (algemene informatie)

Een inschrijving moet aan twee voorwaarden voldoen:

 1. De leerling moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen op de eerste dag van het schooljaar (1 september 2018). Hiermee bedoelen we o.a. het getuigschrift basisonderwijs, (eventueel) het attest advies CLB, geslaagd zijn in het onderliggende jaar in het secundair onderwijs.
 2. De ouder(s) of de meerderjarige leerling moet instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Voor het tweede t.e.m. het zevende jaar kan er pas ingeschreven worden vanaf maandag 16 april 2018.

Voorrangsperiode

3 maart 2018 tot en met 16 maart 2018

Tijdens de schooldagen:

Van 9 tot 11 uur

Van 13 tot 15 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Er dient rekening gehouden te worden met volgende zaken:

 • Enkel broers/zussen van leerlingen van het GTI en kinderen van het personeel van de scholengemeenschap kunnen gedurende deze periode al inschrijven.
 • Het betreft hier enkel inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad (1A, 1AW en 1B).

Onder broers/zussen wordt verstaan, leden van eenzelfde leefentiteit:

 1. effectieve broers en zussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 2. halfbroers en halfzussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 3. kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben.

Openschooldag

Inschrijfmoment zondag 6 mei 2018

Van 10 tot 16 uur

Voor leerlingen van buiten de school die willen instromen in de tweede graad is er op deze dag een speciale infosessie voorzien tussen 10u en 11u30. Deze sessie bestaat uit een algemene inleiding en een rondleiding in de klassen en werkplaatsen. (Brief uitnodiging)
U kunt hiervoor inschrijven tot en met woensdag 2 mei 2018 via mail naar karolien.voet@beveren.be.

Wie specifiek in wetenschappen (IW) geïnteresseerd is, kan op deze dag deelnemen aan een van onze initiatiemomenten. Plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap (karolien.voet@beveren.be).

De leerlingen die instappen in de richting I²CT en die geen technische vooropleiding hebben, kunnen vrijblijvend deelnemen aan een oriënterende instapproef. Verdere informatie vindt u hier.

Komen bevestigen van een inschrijving

Voor inschrijvingen die gebeurd zijn voor de zomervakantie vragen we heel uitdrukkelijk om deze te komen bevestigen!

Dit wil zeggen dat de nodige attesten om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, moeten binnengebracht worden.

We vragen heel uitdrukkelijk om dit te doen ten laatste op woensdagvoormiddag 4 juli (zie hieronder).

Wanneer?

Maandag 2 juli t.e.m. donderdag 5 juli 2018

Alle werkdagen:

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 16 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Maandag 2 juli 2018

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 19 uur

Dit geeft aan de school de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen te organiseren en het volgend schooljaar optimaal voor te bereiden en te plannen.

Inschrijvingsdag

Zaterdag 17 maart 2018

Van 10 tot 12 uur

Van 14 tot 16 uur

Er dient rekening gehouden te worden met volgende zaken:

 • Enkel inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad (1AW, 1A en 1B)

Inschrijvingsmomenten

Maandag 19 maart 2018 t.e.m. vrijdag 30 maart 2018

Tijdens schooldagen:

Van 9 tot 11 uur

Van 13 tot 15 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Er dient rekening gehouden te worden met volgende zaken:

 • Enkel inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad (1AW, 1A en 1B).

Maandag 16 april 2018 t.e.m. vrijdag 22 juni 2018

Tijdens schooldagen:

Van 9 tot 11 uur

Van 13 tot 15 uur

(Niet op woensdagmiddag)

 • Inschrijven voor alle klassen.

Zondag 6 mei 2018 (Openschooldag)

Van 10 tot 16 uur

 • Inschrijven voor alle klassen.

Maandag 2 juli 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018

Alle werkdagen:

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 16 uur

(Niet op woensdagmiddag)

Maandag 2 juli 2018

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 19 uur

Woensdag 22 augustus 2018 t.e.m. woensdag 29 augustus 2018

Alle werkdagen:

Van 9 tot 12 uur

Van 13 tot 16 uur

(Niet op woensdagmiddag)