GTI Beveren
Ook gek van 
technologie
?
Een technische opleiding biedt meer 
toekomst
 dan je denkt
!
nstituut
I
echnisch 
T
emeentelijk 
G
9120 Beveren
 | 
Europalaan 1
 | 
Tel.: 03/750.19.00

Inschrijven algemeen

Een inschrijving moet aan twee voorwaarden voldoen:

1. De leerling moet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoen op de eerste dag van het schooljaar (maandag 2 september 2019). Hiermee bedoelen we o.a. het getuigschrift basisonderwijs, een attest van schoolbijwoning, geslaagd zijn in het onderliggende jaar in het secundair onderwijs.

2. De ouder(s) of de meerderjarige leerling moet instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad (1A of 1B)

Als u uw kind wilt inschrijven voor een eerste leerjaar van de eerste graad in een secundaire school van Beveren, moet dit gebeuren via een aanmelding op een digitaal platform*. Dit digitaal platform wordt beheerd door de gemeente Beveren.

Van 11 maart tot en met 31 maart 2019: digitaal aanmelden van uw kind

U geeft minstens een eerste schoolkeuze aan. Meerdere schoolkeuzes zijn ook mogelijk. Iemand die op 31 maart zijn of haar kind aanmeldt, heeft evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur dan iemand die de aanmelding deed op 11 maart. Het tijdstip van aanmelden tijdens deze periode maakt dus niet uit.

Hieronder is de link weergegeven naar de website van Beveren waar de info gepubliceerd staat over het digitaal aanmelden.
https://www.beveren.be/inwoners/onderwijs-vorming/inschrijven-vanaf-2019

De knop “digitaal aanmelden” zal worden vrijgegeven vanaf 11 maart.

Van 1 april tot en met 22 april 2019: toewijzing plaatsen door het digitaal platform

Hierbij wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen* en de school van uw eerste keuze.

Op dinsdag 23 april 2019: u krijgt een bericht over de toegewezen school

Indien dit niet uw eerste schoolkeuze is, krijgt u ook een melding over uw plaats in de wachtrij van uw voorkeurschool.

Zaterdag 27 april 2019: finaliseren van de aanmelding in onze school

Van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur kunt u terecht in de eetzaal van onze school om de inschrijving te finaliseren. Breng zeker de Kids-ID of ID-kaart van de leerling mee!

(In principe mag de aanmelding gefinaliseerd worden in de periode van 24/04 tot 15/05. We vragen uitdrukkelijk om dit te doen op zaterdag 27 april. Op die dag kunnen we voldoende personeel inschakelen om alles in goede banen te leiden.)

Inschrijving voltooien

Wanneer uw kind het getuigschrift van de basisschool heeft (1A) of een attest van lesbijwoning heeft (voor 1B), komt u opnieuw langs in de school om de aanmelding om te zetten in een definitieve inschrijving. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar.
U kan hiervoor terecht in de eetzaal van onze school:

  • maandag 1 juli 2019 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur
  • dinsdag 2 juli 2019 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
  • woensdag 3 juli van 9 tot 12 uur


* digitaal platform:

Leerlingen die door omstandigheden niet aangemeld/ingeschreven zijn via dit digitaal platform, kunnen zich vanaf donderdag 16 mei in de school komen aanmelden. Hieronder kan u zien tijdens welke momenten dit kan. Hou er dan wel rekening mee dat de chronologie van de aanmeldingen/inschrijvingen gerespecteerd wordt en dat de leerling op een wachtlijst kan komen te staan.

* voorrangsgroepen:

Broers en zussen van leerlingen van het GTI en kinderen van het personeel van de scholengemeenschap hebben voor het eerste leerjaar van de eerste graad voorrang van inschrijven. Het digitaal platform houdt hier rekening mee.

Onder broers/zussen wordt verstaan, leden van eenzelfde leefentiteit:

1. effectieve broers en zussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
2. halfbroers en halfzussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
3. kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben.

Infomomenten en openschooldag

Infoavond over de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs

Dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur in de eetzaal

Infoavond over de overgang van graad 1 naar graad 2

Donderdag 2 mei 2019 om 19.30 uur in de eetzaal (brief uitnodiging)

Openschooldag: zondag 12 mei 2019 (van 10-16 uur, doorlopend)

Voor leerlingen van buiten de school die willen instromen naar het derde jaar is er op deze dag een speciale infosessie voorzien van 10-12 uur. Deze sessie bestaat uit een algemene inleiding en een rondleiding in de klassen en werkplaatsen (brief uitnodiging). U kunt hiervoor inschrijven tot en met woensdag 8 mei 2019 via mail naar karolien.voet@beveren.be.

De leerlingen die instappen in de richting I²CT en die geen technische vooropleiding hebben, kunnen vrijblijvend deelnemen aan een oriënterende instapproef. Verdere informatie vindt u hier.


Inschrijven voor het tweede t.e.m. het zevende jaar (vanaf zondag 12 mei 2019, onze openschooldag)

U kan uw zoon of dochter inschrijven voor een tweede t.e.m. een zevende jaar op onderstaande momenten: (Gelieve zeker de ID-kaart van uw zoon of dochter mee te brengen!)

  • zondag 12 mei 2019 van 10 tot 16 uur doorlopend
  • maandag 13 mei 2018 t.e.m. vrijdag 21 juni 2019 tijdens schooldagen van 9 tot 11 uur en van 13 tot 15 uur, niet op woensdagnamiddag
  • maandag 1 juli 2019 t.e.m. donderdag 4 juli 2019 en woensdag 21 augustus 2019 t.e.m. woensdag 28 augustus 2019 (grote vakantie) alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, niet op woensdagnamiddag
    Opgelet: maandag 1 juli van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur
Voor inschrijvingen die gebeurd zijn vóór de zomervakantie vragen wij om deze te komen bevestigen! Dit wil zeggen dat de nodige attesten om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, moeten binnengebracht worden in de school.

We vragen heel uitdrukkelijk om dit te doen ten laatste op woensdagvoormiddag 3 juli 2019!